Hướng dẫn gửi feedback và đặt hàng bằng mã giảm giá

Hướng dẫn gửi feedback về sản phẩm cho La Gourmet để nhận được quà và mà giảm giá. – Bước 1: Nhận hàng từ La gourmet, kèm theo phiếu Thank You note có thông tin mã giảm giá – Bước 2: Quay chụp sản phẩm – Bước 3: Vào trang https://www.facebook.com/lagourmetvietnam/  – Bước 4: Chọn […]

Contact Me on Zalo