HỘP CƠM SALE SỐC

Camen đựng cơm La gourmet PAC2GO 2 ngăn 1.4L

Camen đựng cơm La gourmet Millennium PAC2GO 3 ngăn 2.1L

Camen đựng cơm La gourmet Millennium PAC2GO 3 ngăn 2.4L

Camen đựng cơm La gourmet PAC2GO 2 ngăn 1.4L Hồng

Hộp cơm La gourmet® tròn 1250ml

Hộp cơm La gourmet® hình chữ nhật 1300ml

Hộp cơm giữ nhiệt 2 ngăn 1400ml

Hộp cơm Save the Planet 2 ngăn 1650ml  kèm muỗng nĩa

BÌNH GIỮ NHIỆT SALE SỐC

Bình giữ nhiệt Eco 380ml

Bình Giữ Nhiệt La Gourmet Classic 400ml

Bình giữ nhiệt La gourmet Galaxy 300ML (Đỏ)

Bình giữ nhiệt La gourmet Sakura Plus 320ml

Bình giữ nhiệt La Gourmet Sakura Plus 750ml

LG bình giữ nhiệt nâu đồng 0.5L Sakura

LG Bình giữ nhiệt nâu đồng 0.35L Sakura

Ca giữ nhiệt Galaxy màu nâu 0,45L

Các dòng sản phẩm nổi bật