______________________________________________

Chảo gang La gourmet24cm lòng sâu

Nồi ủ La gourmet 4,5L

Set chảo gang La gourmet kèm 4 món phụ kiện

Ấm đun không vi nhựa La gourmet

Hộp giữ nhiệt Save The Planet La gourmet 800ml

Bộ hộp cơm giữ nhiệt 3 ngăn 1,8L kèm túi 

Hộp ủ giữ nhiệt Sakura Plus 750ml

Camen đựng cơm La gourmet 3 ngăn 2.4L

Bình giữ nhiệt La gourmet Galaxy 300ML (Đỏ)

>Camen giữ nhiệt 2 ngăn 1,4L Save the Planet

Hộp cơm La gourmet 1,3L – Hộp cơm văn phòng chữ nhật

LG Bình giữ nhiệt nâu đồng 0.35L Sakura

Các sản phẩm khác của La gourmet